Streszczenia

Zgłaszanie streszczeń

   1. Informacje ogólne 

 • Streszczenie musi by─ç zg┼éoszone w j─Özyku polskim.
 • Zg┼éaszane streszczenie nie mo┼╝e by─ç uprzednio opublikowane ani prezentowane na zjazdach krajowych.
 • Streszczenie powinno zawiera─ç podstawowe dane dotycz─ůce badania: cel, metodyk─Ö, wyniki i wnioski. Dopuszcza si─Ö u┼╝ycie powszechnie stosowanych skrótów, inne powinny by─ç wyja┼Ťnione. Nazwy leków mo┼╝na poda─ç zgodnie z nazewnictwem mi─Ödzynarodowym.
 • Streszczenia mog─ů by─ç zg┼éaszane wy┼é─ůcznie za po┼Ťrednictwem internetowego systemu obs┼éugi uczestników.
 • Aby zg┼éosi─ç streszczenie, nale┼╝y najpierw zarejestrowa─ç si─Ö za po┼Ťrednictwem Internetu (strona www Zjazdu, zak┼éadka Rejestracja).
 • Ostateczny termin zg┼éaszania streszcze┼ä up┼éywa 10.03.2014 roku.
 • Prace zg┼éoszone po tym terminie nie b─Öd─ů akceptowane. Nie b─Öd─ů akceptowane tak┼╝e prace nades┼éane poczt─ů, faksem lub e-mailem.
 • Ka┼╝de zg┼éoszone streszczenie b─Ödzie kwalifikowane do przyj─Öcia anonimowo, przez  niezale┼╝nych recenzentów.
 • Ocena recenzentów do 7.04.2014.
 • Powiadomienie autorów o przyj─Öciu lub odrzuceniu pracy do 23.04.2014.

2. Kategorie tematyczne streszczeń

Nale┼╝y okre┼Ťli─ç jedn─ů kategori─Ö tematyczn─ů, do której nale┼╝y zg┼éaszane streszczenie:

 1. Genetyka w diabetologii
 2. Oty┼éo┼Ť─ç, zespó┼é metaboliczny, stan przedcukrzycowy
 3. Cukrzyca u dzieci i młodzieży
 4. Cukrzyca typu 1 u dorosłych
 5. Cukrzyca u kobiet
 6. Leczenie chorych z cukrzyc─ů typu 2
 7. Leczenie cukrzycy w szpitalu
 8. Powik┼éania cukrzycy – epidemiologia, patofizjologia, diagnostyka
 9. Od neuropatii do zespołu stopy cukrzycowej
 10. Makroangiopatia – czynniki ryzyka w cukrzycy
 11. Edukacja w cukrzycy
 12. Problemy psychologiczne w cukrzycy
 13. Mikroangiopatia cukrzycowa
 14. VARIA

3. Układ streszczenia

 • Streszczenie musi zawiera─ç:
  1. tytu┼é (bez skrótów, WIELKIMI LITERAMI),
  2. pierwsze litery imion i nazwiska wszystkich autorów,
  3. nazw─Ö instytucji oraz miejscowo┼Ť─ç,
  4. tre┼Ť─ç streszczenia, która powinna obejmowa─ç krótkie wprowadzenie i cel badania, opis materia┼éu i metod, uzyskane wyniki oraz wnioski. Nie wi─Öcej ni┼╝ 4000 znaków ze spacjami i tabelami.
 • Nie nale┼╝y za┼é─ůcza─ç rysunków, adresu instytucji (ulicy, kodu), stopni naukowych, nazw grantów sponsoruj─ůcych badanie oraz pi┼Ťmiennictwa.